Circulaire businessmodellen


PaaS - Product as a Service

Dit circulaire businessmodel ‘Product as a Service’ is gebaseerd op het principe ‘betalen voor het gebruik’. Bruikleen dus in plaats van bezit. Je betaalt voor de frequentie van het gebruik. Voorbeeld is dat je geen lamp koopt maar lichturen afneemt bij een leverancier. Die zorgt op zijn beurt ervoor dat er lampen zijn die het doen en in bezit van de leverancier blijven. Dat is een fundamenteel andere gedachte dan producten aankopen – zoals gebruikelijk is bij conventionele bouw.

Ook Buro Logge krijgt hierdoor als leverancier van kantoorinterieur een compleet andere rol: Die verschuift van producent naar dienstverlener. Met het aanbieden van een dienst waarborgen wij de prestatie van de geleverde producten en bijbehorende goederenstroom. Zo worden producten of grondstoffen teruggehaald aan het einde van deze levensduur en blijft de leverancier altijd verantwoordelijk voor het materiaal. Reden is dat de leverancier waarde ziet in de grondstoffen die in het product zitten en waardoor zij continu in contact blijft met het product.

Dat is de reden waarom het materialenpaspoort van groot belang is: je weet daarmee precies welke grondstoffen er in het product zitten, wat ze waard zijn, wat hun gebruiksduur is, wat je ervoor terugkrijgt, in hoeverre je ze weer kunt her-aanbieden aan de markt of verwerken tot een ander, nieuw product.

Sale and Buyback

Bij het businessmodel 'Sale and Buyback'  krijg je als opdrachtgever de materialen en producten geleverd en neemt ze voor de afgesproken duur in gebruik. Als de gebruiksduur is afgelopen, neemt de leverancier de materialen weer terug en vergoedt hiervoor een vooraf gegarandeerde restwaarde. Deze materialen en producten worden vervolgens in dezelfde vorm of in andere hoedanigheid weer hergebruikt in een volgende levenscyclus.

Meer weten over circulaire businessmodellen voor jouw interieur? Neem gerust contact met ons op of download hieronder het gratis werkboek.

 

Sale-and-buy-back-Logge-Circulair

 

Werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie

Onlangs werd het werkboek ‘Circulair Organiseren – Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel’ gelanceerd. Met dit werkboek kunnen organisaties concreet aan de slag met het vormgeven van hun eigen circulaire businessmodel. Ook Buro Logge werkte mee aan dit werkboek dat gratis online beschikbaar is.