Circulaire materialen


Wat is circulair materiaal?

De voorraad grondstoffen op aarde is eindig. Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg noodzakelijke goederen voor iedereen zijn, moeten producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Circulaire materialen zijn dus materialen en grondstoffen die een aantal keer hergebruikt kunnen worden in soms andere hoedanigheden. Aan het einde van hun levenscycli moeten zij op milieuvriendelijke manier afgebroken kunnen worden.

Nu zijn materialen lang niet altijd meerdere keren herbruikbaar. Dat komt bijvoorbeeld door de manier waarop ze vervaardigd zijn, de samenstelling van grondstoffen of het feit dat ze niet of slecht demontabel zijn, waardoor hergebruik lastig wordt. Daarom is een efficiënter ontwerp belangrijk; als je bij voorbaat weet dat een materiaal of product nog meerdere malen hergebruikt moet worden, kan je daar rekening mee houden.

 

Circulair materiaal in interieurbouw

Bij Buro Logge doen wij continu onderzoek naar circulaire materialen op de markt. In de ontwerpfase van nieuwe circulaire projecten gaan we op zoek naar de beste en mooiste oplossingen. Ook tijdens lopende projecten moeten we soms omschakelen omdat een bepaald materiaal toch niet blijkt te werken of niet in een circulair businessmodel blijkt te passen. Flexibiliteit tijdens het project is hierin erg belangrijk.

Vragen die aan bod komen bij het selecteren van nieuwe circulaire materialen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is er op de markt beschikbaar?
  • Hoe kunnen we dat inzetten in een interieur?
  • Welke grondstoffen zijn erin verwerkt?
  • Worden deze materialen teruggenomen door de leveranciers?
  • Wat kost het?

Soms is er van een bepaald materiaal al een materialenpaspoort beschikbaar en hebben we in een keer veel informatie. Soms gaan we zelf op zoek naar aanvullende informatie of bestaand onderzoek.

Alle informatie die we dan verzamelen, leggen we vast in onze materialen databank zodat de kennis hierover niet verloren gaat en snel weer op te roepen is voor nieuwe projecten.

Circulaire doelstellingen van de Nederlandse overheid

Het kabinet Rutte II stelt ten doel in 2050 geen nieuwe materialen meer te gebruiken en in te zetten op maximaal hergebruik. Al het materiaal circulair dus.

Dat lijkt een lastige opgave. Om de huidige Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie, zijn er vanuit de overheid drie strategische doelstellingen geformuleerd:

  1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.
  2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo behouden.
  3. We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, gaan nieuwe producten ontwerpen en gaan gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Bron: https://www.circulaireeconomienederland.nl/ en https://www.duurzaamnieuws.nl