Fases van een circulair project


Elk circulair project dat Logge Circulair onder handen heeft, kent de volgende fases:

1. Ontwerpfase

Buro Logge ontwerpt je circulaire kantoorinterieurs of meubels vaak zelf. Soms ook wordt de samenwerking met een van de partners van Buro Logge aangegaan. Natuurlijk zijn dit architecten die van A tot Z weten wat circulair bouwen inhoudt, welke circulaire materialen er gebruikt kunnen worden, etc.  Altijd in overleg met jou om zorg te dragen dat jouw wensen uiteindelijk helemaal terugkomen in het ontwerp.

In deze fase kijken wij in eerste instantie naar hergebruik van producten en materialen. We doen dat in de volgende volgorde:
  1. Hergebruik van jouw eigen materialen of meubilair waarbij refurbishing van jouw eigen meubels een veelgebruikte methode is (wij geven jouw meubels een make-over waardoor ze weer klaar zijn voor jarenlang gebruik)
  2. Op de markt kijken naar wat er aan bestaand materiaal (bijvoorbeeld meubels) aanwezig is en daar levensduurverlenging op toepassen
  3. De laatste ontbrekende onderdelen (meubels of anders) vervaardigen van circulair materiaal

2. Uitvoeringsfase

Circulair bouwen betekent een constante wisselwerking tussen opdrachtgever (jij) en leverancier (Buro Logge). Veel praten en overleg over materiaal en over circulaire businessmodellen.  Omdat deze manier van bouwen nog volop in transitie is, is het niet bijzonder dat we steeds voor nieuwe uitdagingen staan waar we dan samen weer een oplossing voor bedenken en doorgaan met de uitvoering.

Belangrijke aspecten tijdens de uitvoering zijn expertise en kwaliteit. De circulaire materialen die we gebruiken zijn vaak het nieuwste van het nieuwste en stellen ons nog wel eens voor verrassingen. Daar moet een bouwer wel mee om weten te gaan. Om hier vooraf zo veel mogelijk duidelijkheid over te hebben, werken we waar mogelijk met producten en materialen die een materialenpaspoort hebben. Daarmee weten we precies welke grondstoffen er in het product zitten, wat ze waard zijn, wat hun gebruiksduur is, wat je ervoor terugkrijgt, in hoeverre we ze weer kunnen her-aanbieden aan de markt of verwerken tot een ander, nieuw product. Dat is enorm belangrijke kennis binnen een circulair project, want daar is het gehele model op gebaseerd: bouwen, hergebruiken, weer verwerken en weer een nieuwe bestemming geven aan het materiaal of de grondstof. Om maar zo lang mogelijk met een grondstof te doen op waardevolle wijze en zo weinig mogelijk 'waste' over te houden na de totale gebruiksduur.

3. Opleverfase

De opleverdatum is voor ons een harde datum. We zijn een flexibel bedrijf dat samenwerkt met een veel gespecialiseerde en vakkundige leveranciers, zodat we kunnen bijschakelen wanneer dit nodig blijkt. Een circulair project verloopt vaak anders dan conventionele bouw maar einddatum is einddatum: Je kunt jouw nieuwe kantoor op de afgesproken dag in gebruik nemen!

4. Gebruiksfase

Waar circulair zich ook onderscheidt van conventionele bouw, is dat we na oplevering aan elkaar verbonden blijven. Wij leveren immers de diensten die jij hebt ingekocht, in plaats van producten. De samenwerking in deze periode is afhankelijk van het gekozen circulaire businessmodel. Neem bijvoorbeeld het concept Product as a Service. Hier is niet langer sprake van ‘in bezit nemen van producten’ maar van ‘betalen voor het gebruik van het interieur’ (bruikleen). Dat is fundamenteel anders dan producten aankopen – zoals gebruikelijk is bij conventionele bouw. Wij hebben hierdoor een andere rol: Die van dienstverlener. Met het aanbieden van een dienst blijven wij de prestatie van de producten en de goederenstroom waarborgen, zolang is afgesproken voor het project. Zo worden producten of grondstoffen door de leverancier teruggenomen aan het einde van hun levensduur en blijft de leverancier daar altijd verantwoordelijk voor. Reden is dat de leverancier waarde ziet in de grondstoffen die in het product zitten en waardoor zij continu in contact blijft met het product.