Circulaire economie


Circulair ondernemen is de toekomst

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.  Zo werd dit eerder dit jaar in de Transitieagenda's voor Nederland Circulair in 2050 gepresenteerd. Jaap Logge was onderdeel van de klankgroep van een van deze transitieagenda's.

Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een concrete bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze leef- en werkomgeving. Daarom maakt Buro Loggeinrichtingen met oog op zoveel mogelijk circulaire materialen en op hergebruik van bestaande materialen. Circulaire materialen zijn materialen die oneindig hergebruikt kunnen worden. Aan het eind van de gebruiksduur moeten zij op milieuvriendelijke manier gerecycled kunnen worden zonder daarbij afval te worden. Door jouw werkomgeving in te richten met meubelen van circulaire materialen, verklein je jouw ‘footprint’ of ecologische voetafdruk: de ruimte op aarde die jij inneemt door jouw leefstijl.

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren door middel van een financiële prikkel. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Hoe werkt het?

Het circulaire systeem van produceren kent twee kringlopen: de biologische en de technische. In de biologische kringloop vloeien materialen na de levensduur weer terug de natuur in. In de technische kringloop zijn de producten en onderdelen zo ontworpen dat deze op een hoogwaardig niveau hergebruikt kunnen worden waarbij de economische waarde zoveel mogelijk behouden blijft.

Voorbeeld van een circulaire smartphone

De kringlopen zijn te zien in deze infographic. De afbeelding maakt duidelijk hoe de circulaire economie werkt, aan de hand van het voorbeeld van een smartphone. De Ellen MacArthur foundation heeft een interactieve diagram ontwikkeld die de biologische en technologische kringlopen laat zien. Klik op het het plaatje hiernaast voor toegang tot deze diagram.

Belangrijkste principes circulaire economie

  1. Maximalisatie waardebehoud door producthergebruik, dan hergebruik van onderdelen en tenslotte hergebruik van de grondstoffen.
  2. Ontwerp en vervaardiging van producten op zo'n wijze dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk te demonteren zijn en de materiaalstromen eenvoudig te gescheiden zijn.
  3. Geen uitstoot van schadelijke stoffen tijdens productie, gebruik en verwerking van het product.
  4. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (voorbeeld is een plastic fles, waarbij het plastic wordt in een ander nieuw product als een stoel).
  5. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ zijn biologisch afbreekbaar en worden (nadat er eventueel nog waardevolle grondstoffen aan zijn onttrokken) teruggegeven aan de natuur.
  6. Leveranciers behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik, niet voor het bezit (Product as a Service). Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur (Sale and Buy Back).
  7. Doordat de performance van het product zijn waarde (en dus prijs) bepaalt, verandert de rol van de leverancier en wordt het leveren van de juiste kwaliteit erg belangrijk.
  8. Samenwerking binnen de keten gericht op het creëren van meervoudige waarde is een van de meest belangrijke succesfactoren van circulaire economie. De economische waarde van alle bedrijven in de keten vermeerderd, net als de ecologische en sociale waarde.

Rol Buro Logge

Buro Logge onderzoekt welke circulaire materialen gebruikt kunnen worden voor het maken van interieurs. Wil je meer weten over circulaire interieurs, circulaire materialen of circulaire oplossingen voor afval op jouw kantoor? Vraag jij je af of je jouw huidige kantoormeubilair kunt recyclen en hergebruiken? Of wil jij een begin maken met duurzaam ondernemen? Op onze website vind je hierover meer informatie.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bron: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ en https://mvonederland.nl/dossier/wat-de-circulaire-economie-0