Circulaire interieurbouw


Werkwijze circulaire interieurbouw

De werkwijze van Buro Logge in de circulaire Interieurbouw is samen te vatten in vijf deelgebieden:

  1. Werken met verdienmodellen die een circulaire economie stimuleren
  2. Samenwerken met leveranciers die hergebruik en hernieuwing als ambitie hebben
  3. Verbinding leggen met de mensen achter het product
  4. Leveranciers uitdagen om anders te denken en te werken
  5. Ruimte voor innovatie

Circulaire inrichting Eosta-door-Logge_Circulair-werkplek-herman miller bureaustoel

"Reduce, Reuse, Recycle"

Vasthoudend zijn

In de dagelijkse praktijk betekent circulair ondernemen vooral vasthoudend zijn: doorvragen, kennis opdoen en waarborgen dat producten daadwerkelijk circulair zijn. Want, hoe ziet het productieproces eruit? Wat  zit er in het product? Wat gebeurt er met het product na terugname? Bestaat er al een materialenpaspoort van het product?  En is er wel voldoende controle in de keten?

Circulair verdienmodel

Het betekent ook een totaal open kostencalculatie, transparantie in het verdienmodel. Een heldere bewijsvoering dat circulair bouwen en inrichten niet duurder is dan lineair, is hierbij een belangrijk onderdeel omdat de perceptie vaak nog heerst dat circulair bouwen duurzaam maar duurder is.

Zo wordt het circulaire businessmodelpay for use’ gehanteerd (deels nog in ontwikkeling). Wij werken samen met leveranciers die hergebruik en hernieuwing van hun product als ambitie hebben en zoeken daarin continu nieuwe partners. Buro Logge legt een duidelijke verbinding in een driehoek. Die tussen het product, de leveranciers erachter én de klant. Steeds dagen wij leverancier uit om anders, 'out of the box' te denken en te werken. Dat resulteert in verrassende oplossingen die eerder onmogelijk leken maar nu volledig circulair zijn. Als vanzelfsprekend krijgt innovatie bij ons alle ruimte.

Ervaring circulaire interieurbouw

Buro Logge heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met circulaire inrichting. Zo leverden zij vorig jaar een circulair project voor het RIBW in Tilburg op. Bijzonder is dat op dit project een Sale and Buyback-contract van toepassing is. Dit houdt in dat de geplaatste producten aan het eind van de gebruiksduur teruggenomen worden door de leveranciers, zij zien dit namelijk als grondstoffen. In ruil daarvoor krijgt het RIBW de grondstofwaarde terug.

Deze zomer werd het circulaire kantoor van Eosta opgeleverd, bijna 100% voorzien van circulaire materialen en daar waar mogelijk hergebruik gemaakt van bestaand meubilair.