Circulaire Economie: De start is goed, maar we willen meer


Circulaire Economie

Logge Circulair was aanwezig in de Tweede Kamer bij het Algemeen Overleg over Circulaire Economie dat gisteren plaats vond. Wij waren getuige van discussies op het gebied van statiegeld, maar ook van gedeelde meningen over het rijksbrede programma Circulaire Economie. Een ding werd namelijk duidelijk nadat alle fractiewoordvoerders vijf minuten spreektijd hadden gekregen: de start is goed, maar we willen meer. Nog meer recyclen en nog minder afval. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op Nederland, maar ook op andere Europese lidstaten. Dat Nederland namelijk goed op weg is met betrekking tot circulaire economie daar is geen twijfel over mogelijk, ons land is koploper op het gebied van afval recyclen. Echter niet alle Europese lidstaten delen onze ambitie om de wereld zo groen mogelijk te maken. Maar halen deze landen ons naar beneden? Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu denkt van niet. Zij is wel van mening dat een aantal Europese landen extra stappen zullen moeten zetten, maar verwacht dat onze inspanningen hen aan zullen sporen om meer te gaan recyclen.

Momenteel belanden nog veel plastic flesjes, blikjes en ander verpakkingsmateriaal bij het restafval of zwerfafval en hier moet verandering in komen. Maar moet dit gebeuren met behulp van statiegeld? Dat was een discussiepunt tijdens het algemeen overleg. Zo pleit Johan Houwers namens fractie Houwers voor statiegeld op onder andere wijnflessen om recycling te stimuleren en zegt hierover: “Waarom zetten we dit instrument niet sneller en meer in?” Van Tongeren die sprak namens Groen Links deelt deze mening op het gebied van kleine flessen en blikjes. Cegerek roept de fracties namens de PvdA echter op om geen overhaaste beslissingen te nemen en eerst een kostenonderzoek af te wachten.

Naast dat statiegeld een belangrijke plek in nam tijdens het overleg, geldt hetzelfde voor het grondstoffenakkoord. Er werd de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gevraagd op welke termijn het akkoord ondertekend zal worden. Dijksma reageerde hierop door te zeggen dat zij de urgentie voor ondertekening van het grondstoffenakkoord voelt en ernaar streeft dit voor de kerst te doen. Tevens gaf zij aan dat er het komende jaar voldoende budget is om het programma ‘Creating Business Through Circular Design’ (CIRCO) voort te zetten. Al met al komen we steeds dichterbij het creëren van een groene wereld.