Circulaire economie: van theorie naar praktijk


In 2050 moet Nederland, volgens overheidsbeleid, circulair zijn. We hebben 33 jaar om die transitie te maken. Vanuit de grondstoffenschaarste en de klimaatdoelstellingen is dat een begrijpelijke ambitie. Het is tegelijkertijd een ambitie waarvan we de omvang nog niet helemaal bevatten. Want wat is een circulaire economie? Wat is circulair ondernemen binnen die context? Wat is überhaupt circulair ondernemen?

Van theorie...

René Toet, directeur van Climate Neutral Group, schetst dit beeld en brengt in een mini-college de aanwezigen naar een gezamenlijk theoretisch begripsniveau over circulair ondernemen. Om vanuit die theorie de brug te slaan naar de praktijk. Deze praktijk wordt geïllustreerd in een dialoog tussen René en Jaap Logge (Logge Circulair). Jaap heeft de afgelopen jaren de overstap heeft gemaakt naar circulair ondernemen. Hij is interieurarchitect en biedt bedrijven, circulaire, op maat gemaakte kantoorinrichtingen.

... naar praktijk

In de dialoog tussen René en Jaap wordt besproken wat de visie van Jaap is geweest: waarom is hij circulair gaan ondernemen. Een intrinsieke motivatie om binnen het eigen handelen effect te sorteren in de ongelijkheid van de wereld lag hieraan ten grondslag. Die waarom heeft hij vertaald naar een missie: in 2025 wil LOGGE “the biggest, circular, custom made furniture company in the Netherlands” zijn. Om deze stevige ambitie te realiseren houdt Jaap een stappenplan aan. Hij begon met het aantrekken van kennis vanuit de TU Delft. Die kennis heeft hij gebruikt om in eigen kantoor de principes van circulair ontwerpen te testen. Vanuit die ervaringen en productontwikkeling is in samenwerking met opdrachtgevers in steeds verder gaande uitwerkingen toegewerkt naar volledige circulaire inrichtingen. Jaap beschrijft in het gesprek de uitdagingen die hij tegen is gekomen aan de inkoop zijde: hoe zorg je dat je leveranciers circulaire producten of materialen leveren? Tot aan de benadering van klanten: want wie wil nou tweedehands spullen?

Vanuit deze dialoog en de interactie die er met de groep ontstond is een lijst van 11 actuele en urgente onderwerpen opgesteld. De vervolgstap gaat zijn om rondom deze onderwerpen projectgroepen te initiëren. De projecten zijn erop gericht concrete stappen te zetten in het circulair ondernemen.

Bron: Climate Neutral Group

Lees hier meer over waarom Logge streeft naar een circulaire economie.