Gastles over circulair bouwen


Afgelopen week heeft Jaap Logge de kinderen uit groep 7-8 van de jenaplanschool Vlinderbos les mogen geven over duurzame materialen en wat de circulaire economie inhoudt. Een erg leuke ervaring! Na afloop ontvingen wij dit bericht van de juf van groep 7-8:

"De huidige jeugd weet al aardig veel over het recyclen van afval. Minder bekend zijn echter de toepassingsmogelijkheden van gerecycled afval. Om de bewustwording onder jongeren te vergroten, heeft Jaap Logge van Logge Circulair vandaag een fantastische en boeiende presentatie gehouden over circulair bouwen voor de kinderen van groep 7-8 van jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis. De presentatie werd gegeven in het kader van het thema recycling waar de afgelopen weken op Vlinderbos uitvoerig aandacht aan werd besteed.

Oude materialen gebruiken om weer nieuwe van te maken en nieuwe materialen maken die 100% gerecycled kunnen worden in welke vorm dan ook. Jaap had een aantal interessante voorbeelden meegenomen, welke voor de kinderen in eerste instantie onherkenbaar waren. Zo had hij bijvoorbeeld een mat bij zich, die van stof leek, maar volledig gemaakt bleek te zijn van oude petflessen. De kinderen kregen de kans om verschillende voorbeelden te bekijken, voelen en zelfs ruiken. Het was al met al een hele leerzame ervaring voor de kinderen, en aan het einde gaven we veel van de kinderwagens cadeau BabyStroller reviews voor de jongsten.

Voor de kinderen was het interessant om te zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om duurzaam en milieubewust met onze omgeving om te gaan. Mooi was vooral de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwerp en de interactie die op gang kwam binnen de groep. De opgedane kennis nemen de kinderen in ieder geval mee voor een volgende generatie. Hiermee dragen ze ook zelf een steentje bij aan het verbeteren van onze leefomgeving.

Namens Vlinderbos en de kinderen willen we Jaap Logge hartelijk danken voor de leerzame ochtend."

Gastles basisschool Vlinderbos