Gen X en de millennial: that’s us!


Verschillende generaties worden in studies uitgebreid omschreven. Gevormd door historische mijlpalen die ze bewust of onbewust hebben meegemaakt. En door de tijd waarin ze leven, waar bijvoorbeeld technologie een ongekende ontwikkeling doormaakt. Generaties die mijlenver uit elkaar liggen. Zo heb je de stille generatie (eerder-1940), de babyboomer (ook wel protestgeneratie genoemd, van 1940-1954), generatie X (1955-1969), de Pragmatische generatie (1970-1984), generatie Y (ook wel millennials genoemd, van 1985-1999) en de bewuste generatie (2000-2015), generatie Z. En iedere generatie heeft zo z’n eigen beleving van de werkelijkheid en zijn typische kenmerken.

generaties aart bontekoning

Bron afbeelding: Aart Bontekoning

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vanaf 2020 vijf generaties naast elkaar aan het werk. Het lijkt een onmogelijke werksituatie. De werkelijkheid is anders.

Dreamteam: Gen X en de millennial

Bij Logge Circulair werken verschillende generaties naast elkaar in het bedrijf. Het laatste grote circulaire project werd aangevoerd door Jaap Logge en Cherryl Djoegan, een tweekoppig team afkomstig uit twee generaties: Gen X en een millennial. Een gewaagde combinatie zou je zeggen, maar niets bleek minder waar.

JaapLogge-CherrylDjoegan

Elkaar versterken

Want Gen X en Millennials; het lijkt een wereld van verschil. Maar in bedrijven waar deze verschillende generaties intensief samenwerken, is juist vaak veel energie en kennisoverdracht te vinden. Dat stelt generatiedeskundige Aart Bontekoning. Al twintig jaar onderzoekt Aart de evolutionaire kracht van generatie-diversiteit in organisaties, vooral in Nederland. De uitkomsten van zijn generatie-onderzoek zijn onder andere dat elkaar opvolgende generaties, van de oudste tot de jongste, de potentie hebben om van binnenuit de eigen organisatie fris en ‘bij de tijd’ te houden. Vooral daar waar werknemers de meeste energie krijgen, zoals bijvoorbeeld bij een gaaf project waarin intensief samengewerkt wordt.

Vitaliteit is key

In een eerder verschenen artikel van de Ondernemer wordt omschreven hoe verschillende generaties binnen een organisatie elkaar juist versterken.

“In de bedrijven waar ik dat heb onderzocht blijken bijvoorbeeld babyboomers en millennials vaak een enorme klik met elkaar te hebben. Dat heeft me wel verrast, moet ik eerlijk bekennen. De twintigers en jonge dertigers van nu reageren niet op leeftijd, maar op vitaliteit. Als zij iemand van 64 naast zich aan het werk zien die vooruit wil, vitaal oogt en passie heeft voor z’n vak, dan kunnen ze daar vaak goed mee overweg. ‘We kunnen veel van elkaar leren’, zeggen ze dan. De senior geniet van de frisheid, de junior van de rijke ervaring.”, zegt Bontekoning.

Samenwerken in projecten

Om die energie op de werkvloer goed te laten stromen, is het belangrijk dat de verschillende generaties nauw met elkaar samenwerken. Gen X is geïnspireerd door wat jongeren doen, hoe ze denken en omgaan met nieuwe technologie. Andersom hechten millennials veel waarde aan de kennis van ervaren mensen.

Natuurlijk moet je er wel voor open staan”, zegt Cherryl Djoegan, jongste eigenaar bij Logge Circulair en millennial puur sang. Ze studeerde af aan de TU Delft met een masterscriptie over Circulaire Businessmodellen toegepast in de bouw, ontving haar diploma in een jurk die zij in gebruik had volgens het circulaire ‘Sale and Buy Back-principe[1] (d.w.z. met terugkoopgarantie van het merk) en is ze haar scriptie letterlijk in de praktijk aan het toepassen. Voor haar is Jaap – uit Gen X – een mentor, een coach en ervaringsdeskundige. Zelf omschrijft ze het als volgt: “Jaap leert mij relativeren en heeft veel kennis en ervaring om te delen waarmee we samen tot een oplossing kunnen komen. Van hem krijg ik vertrouwen en eigen verantwoordelijkheden binnen een project, terwijl hij aan de zijlijn zijn coachingsrol blijft houden. Hierdoor groeit mijn zelfvertrouwen, durf ik zelf meer beslissingen te nemen, en kan ik snel groeien.

Reverse mentoring

Dat jongeren iets kunnen opsteken van hun oudere collega’s van een generatie eerder, dat behoeft dus weinig uitleg. Maar omgekeerd is er minstens evenveel waardering en learning. Gen X leert van millennials. Reverse mentoring, heet dat. Bijvoorbeeld bij Microsoft is het de gewoonte jong talent te linken aan leden van de bedrijfstop. Dat werkt twee kanten op. Jongeren zien alvast hoe het er in de boardroom aan toe gaat, directieleden ervaren van dichtbij hoe millennials social media en technologie gebruiken, klanten bereiken en naar de wereld kijken.

Nu is Logge Circulair geen Microsoft maar het reverse mentoring is hier zeker aan de orde. Jaap Logge, mede-eigenaar bij Logge, Gen X en zelf ook coach voor ondernemers, werkt in de circulaire projecten intensief samen met Cherryl. “Haar eigentijdse kijk op de wereld, waar bijvoorbeeld het beschermen van onze aarde, duurzaamheid en circulariteit voor haar vanzelfsprekend zijn, inspireert mij enorm.”, aldus Jaap. “Haar onbevangen gebruik van de nieuwste technologieën en devices en het gemak waarmee zij nieuwe methodes of circulaire modellen adapteert, zijn een voorbeeld voor mij.” Hij wordt door haar gesterkt in de overtuiging dat Logge Circulair met hun circulaire kijk op de toekomst, op het enige juiste pad zit.

 

www.logge.nl[2]

[1] Bij het businessmodel ‘Sale and Buyback’ krijg je als opdrachtgever de materialen en producten geleverd en neemt ze voor de afgesproken duur in gebruik. Als de gebruiksduur is afgelopen, neemt de leverancier de materialen weer terug en vergoedt hiervoor een vooraf gegarandeerde restwaarde. Deze materialen en producten worden vervolgens in dezelfde vorm of in andere hoedanigheid weer hergebruikt in een volgende levenscyclus.

[2] Logge Circulair is de eerste interieurbouwer die circulaire kantoorinrichtingen ontwerpt en bouwt met duurzame en circulaire materialen. Logge maakt circulair meubilair op maat voor bedrijven. Logge Circulair wil hiermee een bijdrage leveren om de wereld mooier, gelukkiger en beter te maken.