Gratis werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie


Op 17 mei 2018 presenteerde Prof. dr. Jan Jonker het werkboek ‘Circulair Organiseren – Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel’. Met dit werkboek kunnen organisaties concreet aan de slag met het vormgeven van hun eigen circulaire businessmodel. Ook Logge Circulair werkte mee aan dit werkboek dat gratis online beschikbaar is.

De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel.

Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven.

Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie.

Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie.

Het Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel is gratis beschikbaar. Prof. Jan Jonker zegt hierover: ‘Het werkboek is uniek in zijn soort, er is nog niet eerder zo’n concreet stappenplan gepubliceerd om een circulair businessmodel te ontwerpen. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Dankzij de steun van onze sponsoren kunnen we het werkboek gratis beschikbaar stellen.’

Het werkboek is gepresenteerd tijdens het Circulaire Economie Festival op 17 mei 2018 in Nijmegen.

Het werkboek is kosteloos te downloaden via http://bit.ly/2EV6qc2

Stichting Our Common Future 2.0

Het werkboek is een uitgave van de Stichting Our Common Future 2.0 (St. OCF). Deze stichting stimuleert onderzoek naar en kennisoverdracht van duurzame projecten. Ook economische aspecten worden hierin meegenomen. St. OCF schetst kansrijke aanpakken, werkwijzen en ontwikkelroutes, gebaseerd op de visie die ontwikkeld wordt met de ‘crowd’, en op recente wetenschappelijke kennis en inzichten. www.circulairebusinessmodellen.nl.

Bronnen voor dit artikel:
Jonker, J., Kothman, I., Faber, N. en Montenegro Navarro, N. (2018). Circulair Organiseren: Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Doetinchem: Stichting OCF 2.0.

Het werkboek komt tot stand dankzij de steun van het KIDV (Den Haag), Dar (Nijmegen), WEcycle (Zoetermeer), Saxion Hogescholen (Deventer), Stichting Vlakglas Recycling Nederland (Zoetermeer) en ENVAQUA (Zoetermeer), naast steun van de Radboud Universiteit en Stichting OCF 2.0. Dankzij hun steun is het werkboek gratis voor iedereen te downloaden.