Cherryl Djoegan


Vrijheid en vertrouwen. Dat is de basis waarop ik werk bij Logge Circulair. Vrijheid in het zoeken naar nieuwe kansen, nemen van risico’s en toepassen en vergroten van mijn kennis waar ik dat mogelijk acht, en het voelbare vertrouwen krijgen wanneer ik dit alles doe.

Mijn werkzaamheden variëren enorm. Mijn voornaamste taak binnen Logge Circulair is het onderzoeken en toepassen van alternatieve verdienmodellen die de transitie naar circulaire economie zouden kunnen versnellen. Maar dat kan ik niet alleen. Hier hebben wij partners voor nodig, en ik ben continu op zoek om ze te vinden. Denk bijvoorbeeld aan partners die het mogelijk maken om het gebruik van meubilair meetbaar te maken, of aan ontwerpers die de traditionele lineaire manier van denken achter zich laten en met volle overgave werken aan demontabel design. Zo zijn Jaap en ik vaak op pad om nieuwe contacten op te doen.