Mark Hetsen


Mark heeft zich recentelijk als participant aangesloten bij Logge Circulair. Hij heeft een uitgebreid track record in het vakgebied huisvesting en timmert al langer aan een circulaire weg. Dat sommigen die hij daar tegenkomt roepen dat het te vroeg is, motiveert hem alleen maar meer: “We zijn juist te laat”.

Mark is er van overtuigd dat ons economisch model al langere tijd failliet is. Dat we zelf als ‘curator’ het heft in eigen hand moeten nemen en afscheid moeten nemen van lineaire verdienmodellen. Wat Mark zo mooi aan Logge Circulair vindt? Dat we met onze huidige circulaire projecten als bij Eosta en WNF laten zien dat circulariteit geen utopie is maar juist heel concreet en de realiteit.

“Klanten en stakeholders enthousiasmeren door het aanbieden van circulaire, tastbare oplossingen met positief realisme.”

Circulariteit volgens Mark …

… is de uitputting van onze aarde tegengaan. Of dit nu om grondstoffen gaat, verdienmodellen, energie of de mens zelf. Niets en niemand is gebaat bij uitputting maar gek genoeg is het inmiddels onlosmakelijk verbonden met onze westerse cultuur. Ogenschijnlijk heeft dit ons veel gebracht maar iedereen die logisch nadenkt, weet dat we vroeg of laat niet ontkomen aan een grootschalige, economische (cultuur)verandering. Daarbij kunnen we niet meer om circulariteit heen. Circulariteit wordt dan voor steeds meer mensen vanzelfsprekend, net zoals het voor ons al is.

Specialisme binnen Logge Circulair

Sales, circulaire projecten en bijbehorende verdienmodellen.

Mark als mens is

  • Enthousiast en toegankelijk
  • Betrokken en transparant
  • Een aanjager

Personal touch

Mark wil een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen en bijbehorende verdienmodellen. Niet omdat dit de trend is maar omdat hij de urgentie voelt. En zich verantwoordelijk voelt voor hetgeen we achterlaten op aarde voor volgende generaties.