Privacybeleid


Privacyverklaring LOGGE

Logge Circulair vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Logge Circulair dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Logge Circulair zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat Logge Circulair:

- jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen;

- passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen;

- jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

- het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Logge Circulair wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Bewustwording en informeren.

Logge Circulair bewaart de gegevens van klanten en leveranciers t.b.v. facturatie en informatie.

Gegevens van klanten zijn nodig ter facturatie en worden opgeslagen om vervolg-facturen te maken.

Tevens worden deze gegevens gebruikt om onze klanten te informeren over ontwikkelingen in ons bedrijf en voor promotionele acties.

Alle gegevens van Logge Circulair worden opgeslagen bij Google (projectinformatie) en in Exact online (EOL). Verkoopfacturen ook in hardcopy en die worden alleen gedeeld met accountantskantoor Jansen Schepers.

 

Register

In het register (exact online) worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

Naam

Adres

Telefoonnummer

Contactpersoon

URL website

Emailadres

SBI code

Aantal werknemers

Kvk nummer

BTW nummer

Bankrek.nr.

BIC-CODE

 

Bij Google wordt opgeslagen :

NAW gegevens

Calculaties

Tekeningen

Projectadministratie

 

Gegevens van klanten/leveranciers worden 7 jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden verwijderd/vernietigd.

 

DPIA

Niet verplicht

 

Bewerkersovereenkomst

 Zie bijlagen WEBR en Exact online

 

Toestemming

Toestemming voor verwerking van gegevens van leveranciers wordt verkregen door ontvangst van de factuur door Logge Circulair

Toestemming voor verwerking van gegevens van klanten wordt verkregen door het verstrekken van een opdracht aan Logge Circulair.

Alle gegevens worden bijgehouden in EOL en Google.

Logge Circulair maakt gebruik van Cookies