Privacybeleid


Privacyverklaring LOGGE

LOGGE vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door LOGGE dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt LOGGE zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat LOGGE:

- uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen;

- passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;

- uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

- het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Creative Precision wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Bewustwording en informeren.

Logge bewaard de gegevens van klanten en leveranciers t.b.v. facturatie en informatie.

Gegevens van klanten zijn nodig ter facturatie en worden opgeslagen om vervolg-facturen te maken.

Tevens worden deze gegevens gebruikt om onze klanten te informeren over ontwikkelingen in ons bedrijf en voor promotionele acties.

Alle gegevens van Logge worden opgeslagen bij Google (projectinformatie) en in Exact online (EOL). Verkoopfacturen ook in hardcopy en die worden alleen gedeeld met accountantskantoor Jansen Schepers.

 

Register

In het register (exact online) worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

Naam

Adres

Telefoonnummer

Contactpersoon

URL website

Emailadres

SBI code

Aantal werknemers

Kvk nummer

BTW nummer

Bankrek.nr.

BIC-CODE

 

Bij Google wordt opgeslagen :

NAW gegevens

Calculaties

Tekeningen

Projectadministratie

 

Gegevens van klanten/leveranciers worden 7 jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden verwijderd/vernietigt.

 

DPIA

Niet verplicht

 

Bewerkersovereenkomst

 Zie bijlagen WEBR en Exact online

 

Toestemming

Toestemming voor verwerking van gegevens van leveranciers wordt verkregen door ontvangst van de factuur door Logge.

Toestemming voor verwerking van gegevens van klanten wordt verkregen door het verstrekken van een opdracht aan Logge.

Alle gegevens worden bijgehouden in EOL en Google.