Wat de economie van morgen vandaag aan ons vraagt


De werelden van economie en klimaat aan elkaar verbinden. Een balans zoeken tussen economie en klimaat betekent steeds keuzes maken, soms harde keuzes. En het stimuleren van duurzaam ondernemen en innovatie.

Ook Logge Circulair heeft hier dagelijks mee te maken. In deze video zie je op 1:27 mins het bedrijf Eosta waar wij vorig jaar de circulaire inrichting mochten realiseren. Wij zijn trots te kunnen bijdragen aan duurzaam ondernemen en innovatie.

"Onze economie is de motor achter onze welvaart, ons welzijn en onze vooruitgang. De kennis, innovatiekracht en ondernemerszin die we met elkaar ontwikkelen kunnen bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van klimaatverandering, maar ze helpen ons ook om de kansen te pakken die technologische doorbraken ons opleveren.", aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat